XtGem Forum catalog
VipPrao.Wap.Sh
HomeMp3PCForum
16:24:2625/02/2020
₪ Quảng Cáo
+ Tags cloud - Seo for wap
wWw.Facebook.Com/ VipPrao.Wap.Sh

Code function thuộc tính của xtgem

1/ RSS Reader
Cú pháp:
<xt id="rss_news" feed="link_rss" number="Số tin hiển thị" template="Template"/>

2/ Local file
Cú pháp:
<xt id="rss_news" file="/folder/tên file" />
Chức năng: gọi file (giống như chức năng include của php)*Không được gọi file từ site khác, và chỉ được sử dụng 1 lần trong 1 file.

3/ Random
Cú pháp: 
<xt id="random" from="giá trị 1" to="giá trị 2"/>
Chức năng: Hiển thị ngẫu nhiên từ "giá trị 1" đến "giá trị 2"

4/ Count Down
Cú pháp:
<xt id="countdown" format="format" from="ngày 1" to="ngày 2" />
Chức năng: dùng để đếm ngược thời gian
format="years" (năm)
format="months" (tháng)
format="days" (ngày)
format="hours" (giờ)
format="minutes" (phút)
format="seconds" (giây)
from, to: có dạng tháng/ngày/năm
Nếu from=now: thời điểm hiện tạiyesterday: ngày hôm qua tomorrow: ngày mai

5/ Referer
- Cơ bản
Cú pháp: 
<xt id="referer" />
Chức năng: Hiển thị địa chỉ cuối khách truy cập
- Nâng cao
Cú pháp:
<xt id="referer" local="y"default="địa chỉ mặc định" />
Chức năng: "địa chỉ mặc định" sẽ hiển thị nếu địa chỉ cuối khác truy cập không có

6/ Counter
- Đếm online
Cú pháp: <xt id="online" /> 
- Đếm lượt view theo ngày
Cú pháp: <xt id="counter" type="1" /> 
- Đếm lượt view theo tuần
Cú pháp: <xt id="counter" type="2" />
- Đếm lượt view theo tháng
Cú pháp: <xt id="counter" type="3" />
- Đếm lượt view tổng
Cú pháp: <xt id="counter" type="4" />

7/ User information
- Hiển thị cờ quốc gia của khách đang truy cập
Cú pháp: <xt id="country" type="1" />
- Hiển thị tên quốc gia của khác đang truy cập
Cú pháp: <xt id="country" type="2" />
- Hiển thị tên trình duyệt (ngắn gọn)
Cú pháp: <xt id="browser" detail="1" />
- Hiển thị tên trình duyệt (chi tiết)
Cú pháp: <xt id="browser" detail="2" />
- Hiển thị tên trình duyệt (đầy đủ nhất)
Cú pháp: <xt id="browser" detail="3" />
- Hiển thị biểu tượng của trình duyệt
Cú pháp: <xt id="browser" detail="4" />
- Hiển thị IP của khách
Cú pháp: <xt id="ipaddress" type="1" />
- Hiển thị IP HOST
Cú pháp: <xt id="ipaddress" type="2" />

8/ URL (hiển thị URL khách đang truy cập)
- Link đầy đủ
Cú pháp: <xt id="url" />
- Chỉ hiển thị đường dẫn (phần nằm sau domain thôi)
Cú pháp:<xt id="url" type="path" />
- Chỉ hiển thị domain
Cú pháp: <xt id="url" type="domain" />
- Mã hóa url
Cú pháp: <xt:url urlencode="1"/>
- Không có chuỗi truy vấn
Cú pháp: <xt:url noquery="1"/>
- Bạn có thể sử dụng nhiều tham số
Cú pháp: <xt:url noquery="1" urlencode="1"/> 

9/ Time, Date
Cú pháp:
<xt id="tdate" format="format" tzone="múi giờ" /> 
format="Y-m-d": năm-tháng-ngày
format="Y/m/d": năm/tháng/ngày
format="H:i" : giờ:phút
format="Y-m-d H:i": năm-tháng-ngày giờ:phút

10/ Code Filelist
- Sắp xếp theo tên, tăng dần (a-z)
Cú pháp: <xt id="filelist" sort="2" /> 
- Sắp xếp theo tên, giảm dần (z-a)
Cú pháp: <xt id="filelist" sort="3" /> 
- Sắp xếp theo ngày định dạng, tăng dần
Cú pháp: <xt id="filelist" sort="0" />
- Sắp xếp theo ngày định dạng, giảm dần
Cú pháp: <xt id="filelist" sort="1" />
- Chạy file ngẫu nhiên trong thư mục:
<xt:include file="thư mục"/>

11/ Code Load Trang
- <xt:gentime/> ( hiển thị số giây)
- <xt:gentime round="4"/> ( Nó sẽ hiển thị 4 chữ số )

12/ Like và dislike
<xt:widget id="like-dislike-widget"/>


Tags cloud VipPrao
share code chong copy trang wap xtgem totGia lap xem giao dien wap tren nhieu dong mobile bang Google ChromeShare full code zip index tet trung thu depCode tao logo in tren lon nuoc ngot Coca-ColaTool tao logo Coca-Cola html php
1234...107108109»
Tag: >
₪ THỐNG KÊ
Đang online: 10 online
Hôm nay: 1 [+2]
Trong tháng: 12
Tổng cộng: [+ 6157]
Design by
© Copyright 2014 VipPrao
ThankToXtgem.Com
All Right Reserved
DMCA SiteMap.html | SiteMap.xml | SiteMap.xml.gz | Ror.xml | UrlList.txt | Google+