Polaroid
VipPrao.Wap.Sh
09:07:5007/06/2023
wWw.Facebook.Com/ VipPrao.Wap.Sh
Đầu tiên tạo thư mục tên là: to-tinh trong thư mục ấy tạo file: index vào file index ấy xoá hết tất cả và chèn code sau :

sau khi chèn song ta quay lại vẫn là trong thư mục to-tinh nhé! tạo tiếp file tên là: creat trong file creat cũng xoá hết đi và chèn code này vào:

<div class="hdr">Tạo wap tỏ tình</div><div class="table"><div class="list1">◆ Link tặnh bạn gái của bạn đã được tạo thành công<br />[<a href="/to-tinh/love?a=&b=&c=&d=" class="" style="color:blue;">Xem thử</a>]-<xt: code ></br></xt: code >Copy link:<br /><xt: code ><textarea cols="12" rows="2"></xt: code >http://tên wap.wap.sh/to-tinh/love?a=&b=&c=&d=</textarea></xt: code ><br />◆ Hoặc: [<a href="sms:?body=http://tên wap.wap.sh/to-tinh/love?a=&b=&c=&d=" class="" style="color:blue;">Gửi quatin nhắn sms</a>]</div></div>


Tags cloud VipPrao
share code chong copy trang wap xtgem totGia lap xem giao dien wap tren nhieu dong mobile bang Google ChromeShare full code zip index tet trung thu depCode tao logo in tren lon nuoc ngot Coca-ColaTool tao logo Coca-Cola html php
Tag:
₪ THỐNG KÊ
Đang online: 10 online
Hôm nay: 1 [+2]
Trong tháng: 3
Tổng cộng: [+ 8939]
Design by
© Copyright 2014 VipPrao
ThankToXtgem.Com
All Right Reserved
DMCA SiteMap.html | SiteMap.xml | SiteMap.xml.gz | Ror.xml | UrlList.txt | Google+