Snack's 1967
VipPrao.Wap.Sh
HomeMp3PCForum
06:58:1504/07/2020
₪ Quảng Cáo
+ Tags cloud - Seo for wap
wWw.Facebook.Com/ VipPrao.Wap.Sh

Code đếm thời gian load trang/time out xtgem

<!--parser:xtscript--> var $intime = {{<xt:gentime round="7"/>}}; var $cuttime = call substr $val=$intime; $start=4; $length=7; var $ingzip = 0 var $ougzip = call round $num=$ingzip; $mode=PHP_ROUND_HALF_DOWN; $precision=1 print {{<div class="menu">Timeload: <xt:gentime round="4"/> / Giây timeout: $ougzip%</div>}} <!--/parser:xtscript-->
Copy code xtscript đếm thời gian load trang / Thời gian time out bài viết filelist của trang xtgem:
Tags cloud VipPrao
Army 2 3 0 Mod Can Goc V5 va Mod HP Dang So Max Speed Ghep x2Code mod tam trang bang hinh anh johncmsTai OnGame Mini x2 GDL Auto Click Kiem Kim Cuong Up Ngoc Huyen BiTai KPAH 151 Hack Khai Thac Xa Up Level Dao Mo Khoang mu Chuyen mapTai Kpah 151 Hack Menu Auto Tien Ich Khang Mu MaxSpeed Fixlag Phim So Ghep x2
«123456...107108109»
Tag: >
₪ THỐNG KÊ
Đang online: 10 online
Hôm nay: 1 [+1]
Trong tháng: 1
Tổng cộng: [+ 1461]
Design by
© Copyright 2014 VipPrao
ThankToXtgem.Com
All Right Reserved
DMCA SiteMap.html | SiteMap.xml | SiteMap.xml.gz | Ror.xml | UrlList.txt | Google+