Polaroid
VipPrao.Wap.Sh
09:46:3707/06/2023
wWw.Facebook.Com/ VipPrao.Wap.Sh
Bạn tạo 1 thư mục oan-tu-ti trong thư mục này tạo 2 file là "index" và "kq" dán code sau vào index:
<div class="header">Oẳn Tù Tì</div><div
class="menu"><b><font color="red">Bạn ra cái nào? <xt:code></b></font><form action="/oan-tu-ti/kq.html" method="GET"><input type="radio" name="chon" value="keo"></xt:code>Kéo <img src="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png" alt="" /><br/><input type="radio" name="chon" value="bua"/>Búa <img src="http://vipprao.wap.sh/images/bua.png" alt="" /><br/><input type="radio" name="chon" value="bao"/>Bao <img src="http://vipprao.wap.sh/images/bao.png" alt="" /><br/><input type="hidden" value="block" name="an"/><input type="hidden" value="none" name="ac"/><input type="submit" value="Ok chơi !"/></form></div><xt:code /> </div>
</body>
</html>

Trong file kq.html bạn dán code sau
<div class="header">Kết Quả....</div><div style="display:none"><xt id="include" file="/oan-tu-ti//*"/></div><div class="menu" style="display:block">Wây.. Wây.. Wây... Không chơi xấu à nha! <a href="/oan-tu-ti/index.html">Quay lại ngay!</a></div></xt:code> </div>
</body>
</html>
Sau đó tạo 3 thư mục con trong thư mục oan-tu-ti là"keo" ,"bua", "bao"
Trong mỗi thư mục này bạn lạitạo 3 file keo.html , bua.html , bao.html
Bắt đầu với thư mục "keo"

File bao.html dán code sau
<div class="menu"><table width="100%"><tr><td width="50%">Bạn:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png"/ alt="Thắng"/></td><td width="50%">BOT:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/bao.png"/ alt="Thua"/></td></tr></table><div>Thắng hả? Được coi nhưmi giỏi! Dám <a href="oan-tu-ti/index.html">chơi lại</a>không?</div></div>
File keo.html dan code
<div class="menu"><table width="100%"><tr><td width="50%">Bạn:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png"/ alt="Hoà"/></td><td width="50%">BOT:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png"/ alt="Hoà"/></td></tr></table><div>Hoà nha! Không ai thắngnhé! <a href="oan-tu-ti/index.html">Chơi lại</a>lần nữa không?</div></div>
File bua.html dán code sau
<div class="menu"><table width="100%"><tr><td width="50%">Bạn:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png"/ alt="Thắng"/></td><td width="50%">BOT:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/bao.png"/ alt="Thua"/></td></tr></table><div>Thắng hả? Được coi nhưmi giỏi! Dám <a href="index.html">chơi lại</a> không?</div></div>

Sau đó đến 2 thư mục bua & bao các bạn làm tương tự nhưthư mục keo cán bạn code cẩnthận nha . Chúc bạn thành công
Tags cloud VipPrao
share code chong copy trang wap xtgem totGia lap xem giao dien wap tren nhieu dong mobile bang Google ChromeShare full code zip index tet trung thu depCode tao logo in tren lon nuoc ngot Coca-ColaTool tao logo Coca-Cola html php
Tag:
₪ THỐNG KÊ
Đang online: 10 online
Hôm nay: 1 [+1]
Trong tháng: 1
Tổng cộng: [+ 7885]
Design by
© Copyright 2014 VipPrao
ThankToXtgem.Com
All Right Reserved
DMCA SiteMap.html | SiteMap.xml | SiteMap.xml.gz | Ror.xml | UrlList.txt | Google+